Prodej sněhových děl

SELECT count(distinct(Z.id)) FROM hokej_zbozi Z WHERE Z.aktivni="1" AND (Z.nazevproduktu like "%POTRUB�� PRO ROZVOD VODY%" or Z.text like "%POTRUB�� PRO ROZVOD VODY%")
MySQL error: Illegal mix of collations (cp1250_general_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation 'like'